Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2022-12-02
Wartość otwarcia:
Wartość: 1751.86
Zmiana: +1.81 (+0.10%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1750.70
Zmiana: +0.65 (+0.04%)
zobacz szczegóły >

Liderzy polskiego rynku kapitałowego nagrodzeni za osiągnięcia w 2017 r.

                                                                                                  Warszawa, 28 lutego 2018 r.

                                                        KOMUNIKAT PRASOWY

W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczysta Gala podsumowująca Rok Giełdowy 2017.
Podczas Gali nagrodzono instytucje, które w minionym roku osiągnęły najlepsze wyniki i w widoczny sposób przyczyniły się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

W Gali udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku kapitałowego – emitentów, domów maklerskich, banków, firm inwestycyjnych oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych.
Podczas ww. uroczystości przyznane zostały nagrody dla liderów rynków prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., KDPW S.A., jak również BondSpot S.A.

Liderami rynku Treasury BondSpot Poland, prowadzonego przez BondSpot S.A. zostali:

Bank Handlowy w Warszawie S.A. w kategorii za największe obroty na rynku kasowym Treasury BondSpot Poland w 2017 roku;
ING Bank Śląski S.A. w kategorii za największe obroty na rynku transakcji warunkowych Treasury BondSpot Poland w 2017 roku.
Ponadto Bank Handlowy w Warszawie S.A. został Liderem market makingu na Treasury BondSpot Poland w 2017 roku.
Bank Zachodni WBK S.A. otrzymał nagrodę za wspieranie rozwoju rynku Treasury BondSpot Poland w 2017 roku.

Organizatorem Gali Podsumowanie Roku Giełdowego 2017 była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Partnerami wydarzenia byli: KDPW S.A., KDPW_CCP S.A. oraz BondSpot S.A.

Więcej informacji na www.gpw.pl

gpw-006.JPG

gpw-176.JPG

gpw-224.JPG