Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BIOGENED S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria BGD0920 obligacji na okaziciela spółki BIOGENED S.A.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl