Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2021-01-26
Wartość otwarcia:
Wartość: 2041.06
Zmiana: +0.65 (+0.03%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 2041.45
Zmiana: +1.04 (+0.05%)
zobacz szczegóły >

Zmiana Regulaminu rynku regulowanego BondSpot i Szczegółowych zasad obrotu - od dnia 3 stycznia 2018 r.

Informujemy, że Rada Nadzorcza BondSpot S.A. podjęła uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na dokonanie tych zmian decyzją z dnia 19 grudnia 2017 r. Ponadto Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Szczegółowych zasadach obrotu rynku regulowanego BondSpot.

Zmiany w Regulaminie obrotu rynku regulowanego BondSpot oraz w Szczegółowych zasadach obrotu rynku regulowanego BondSpot wynikają z konieczności dostosowania prowadzonej przez BondSpot S.A. działalności w zakresie prowadzenia rynku regulowanego do wchodzącego 3 stycznia 2018 r. pakietu regulacyjnego MiFID II.

Przepisy przejściowe

Z uwagi na brak możliwości uzyskania przed dniem 3 stycznia 2018 r. od Komisji Nadzoru Finansowego odpowiednich zgód dotyczących zwolnień z obowiązków publikacji informacji przedtransakcyjnych w zakresie transakcji pakietowych, do czasu wejścia w życie przepisów prawa umożliwiających publikację danych przedtransakcyjnych na dotychczasowych zasadach, w uchwale Rady Nadzorczej nr 23/17 z późn.zm. zawarto przepisy przejściowe w przedmiotowym zakresie.

Zmiana Regulaminu rynku regulowanego BondSpot oraz Szczegółowych zasadach obrotu rynku regulowanego BondSpot wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2018 r.

Uchwała Rady Nadzorczej BondSpot S.A. Nr 23/17 z dnia 28 listopada 2017 r. oraz Uchwała Rady Nadzorczej BondSpot S.A. Nr 26/O/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot.
Tekst jednolity Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot obowiązujący od 3 stycznia 2018 r.
Tekst jednolity Szczegółowych zasadach obrotu rynku regulowanego BondSpot obowiązujący od 3 stycznia 2018 r.