Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2021-01-15
Wartość otwarcia:
Wartość: 2038.54
Zmiana: -1.11 (-0.05%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 2038.61
Zmiana: -1.04 (-0.05%)
zobacz szczegóły >

Zmiana godziny dnia obrotu w dniu 29 grudnia 2017 r. na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

W związku ze zmianą Harmonogramu dnia księgowego obowiązującego w dniu dniu 29 grudnia 2017 r. w KDPW S.A. (zgodnie z uchwałą Nr 670/16 Zarządu KDPW S.A.), Zarząd BondSpot S.A. postanowił o zmianie Harmonogramu Dnia Obrotu tego dnia na rynku:

  • Treasury BondSpot Poland dla transakcji warunkowych repo, których transakcja otwierająca rozliczana jest w terminie T+0, gdzie T oznacza dzień zawarcia transakcji,
  • RRP i ASO, prowadzonych przez BondSpot S.A., w zakresie transakcji Pakietowych i Negocjowanych rozliczanych w terminie T+0, gdzie T oznacza dzień zawarcia transakcji.

W dniu 29 grudnia 2017 r. ww. transakcje zawierane będą do godziny 11:45.

Podstawa prawna: Uchwała Zarządu Bondspot S.A. UZ 289/17 z dn. 19 grudnia 2017 roku