Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki J.S. HAMILTON POLAND S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria B obligacji na okaziciela spółki J.S. HAMILTON POLAND S.A.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl