Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria LCC008061021 obligacji na okaziciela spółki LC CORP S.A.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl