Strona głównaAktualności

Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami GMINY MIASTO PŁOCK.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii A18, oznaczonymi kodem ISIN PLGMPLC00076, wyemitowanymi przez GMINĘ MIASTO PŁOCK na rynku regulowanym organizowanym przez BondSpot.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl

Dodatkowych informacji udziela:
Biuro Nadzoru Rynków,
tel. 22 537 74 29,
mail: bnr@bondspot.pl