Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2020-12-04
Wartość otwarcia:
Wartość: 2029.81
Zmiana: -1.74 (-0.09%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 2024.93
Zmiana: -6.62 (-0.33%)
zobacz szczegóły >

Zmiana wartości nominalnej publicznych listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Informujemy, że z dniem 11 września 2020 r. wartość nominalna jednego publicznego listu zastawnego Pekao Banku Hipotecznego S.A., notowanego pod symbolem PEONP01, według którego będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot, wynosi 7 800,00 zł.