Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2023-12-08
Wartość otwarcia:
Wartość: 1955.13
Zmiana: -0.34 (-0.02%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1954.63
Zmiana: -0.84 (-0.04%)
zobacz szczegóły >

Aktualności

2022-09-15 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot (Catalyst) obligacji skarbowych WZ0533

Informujemy, że z dniem 20 września 2022 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot seria obligacji skarbowych oznaczona symbolem WZ0533.

› czytaj

2022-09-14 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami GMINY WAŁBRZYCH

Informujemy, że na wniosek emitenta o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii A12, oznaczonymi kodem ISIN PL0020200016 , w związku z zamiarem ich częściowego wykupu i zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd BondSpot S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot, postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami na rynku regulowanym BondSpot od dnia 28 września 2022 r. do dnia 10 października 2022 r. (włącznie).

› czytaj

2022-09-14 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami GMINY WAŁBRZYCH

Informujemy, że na wniosek emitenta o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii B13, oznaczonymi kodem ISIN PL0020200040.

› czytaj

2022-09-12 Zmiana wartości nominalnej publicznych listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Informujemy, że z dniem 13 września 2022 r. wartość nominalna jednego publicznego listu zastawnego Pekao Banku Hipotecznego S.A., notowanego pod symbolem PEONP01, według którego będą zawierane transakcje w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot, wynosi 5 600,00 zł.

› czytaj

2022-09-09 Komunikat BondSpot S.A. dot. awarii dystrybucji danych fixingowych z rynku Treasury BondSpot Poland

Awaria dystrybucji danych fixingowych z rynku Treasury BondSpot Poland w dniu 8 września 2022 r. z godziny 16:30 do zewnętrznych serwisów informacyjnych.

› czytaj

2022-09-02 Zmiana wartości nominalnej obligacji MIASTA WAŁBRZYCH

Informujemy, że z dniem 5 września 2022 r. wartość nominalna jednej obligacji MIASTA WAŁBRZYCH notowanej pod symbolem WAL0925, według której będą zawierane transakcje na Rynku Regulowanym BondSpot, wynosi 600 zł.

› czytaj

2022-08-25 Zawieszenie obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii NPLZ-01 spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, uchwałą nr 77/22 z dnia 25.08.2022 r. zawiesza się obrót obligacjami na okaziciela serii NPLZ-01, oznaczonymi kodem ISIN PLBPHHP00218, spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot.

› czytaj

2022-08-24 Zmiany Praktyk obrotu i rozliczeń Rynku Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że Uchwałą Zarządu BondSpot S.A. Nr 76/22 z dnia 24 sierpnia 2022 r. wprowadzono zmiany do Praktyk Obrotu i Rozliczeń Rynku TBSP, które wejdą w życie z dniem 29 sierpnia 2022 r.

› czytaj

2022-08-18 Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacjami na okaziciela serii Z, AA, AB spółki Marvipol Development S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii Z,AA,AB spółki Marvipol Development S.A. oznaczonych wspólnym kodem PLO229500015, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

› czytaj

2022-08-18 Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami GMINY WAŁBRZYCH

Informujemy, że na wniosek emitenta o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii A13, oznaczonymi kodem ISIN PL0020200032.

› czytaj