TBSP.Index®

Indeks Treasury BondSpot Poland

Nazwa
TBSP.Index
Kod ISIN PL9999999474
Typ indeksu Indeks dochodowy (uwzględnia zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych)
Portfel indeksu Denominowane w PLN obligacje skarbowe zerokuponowe i o stałej stopie procentowej
Data bazowa 29.12.2006 r.
Wartość bazowa 1 000,00 pkt
Kapitalizacja bazowa 256 237 055 002,63 zł
Formuła obliczania tbsp_formula.png

It - wartość bieżąca
I0 - wartość indeksu w dniu bazowym
Mt - bieżąca kapitalizacja portfela indeksu
M0 - kapitalizacja portfela indeksu w dniu bazowym
Kt - korektor indeksu
Podstawa wyliczania Kursy fixingowe obligacji skarbowych ustalane na rynku Treasury BondSpot Poland
Publikacja indeksu  Dwukrotnie w ciągu dnia
Wartość otwarcia 09:45
Wartość zamknięcia 16:45 - wstępna wartość
17:15 - ostateczna wartość
Okresowe zmiany składu portfela indeksu Raz w miesiącu; polegające na dostosowaniu portfela indeksu do rynkowej wartości emisji obligacji
Bieżący skład portfela indeksu Skład portfela TBSP.Index
Regulamin indeksu Regulamin Indeksu
Zadaj pytanie