Strona głównaBondSpot®Kontakt

Kontakt

BondSpot S.A.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

tel. (22) 579 81 00
fax (22) 579 81 01
e-mail:
www.bondspot.pl

NIP 525-10-06-445,
REGON 011606866,
KRS 0000022931,
Rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK S.A. 33 Oddział w Warszawie
Nr 16 1090 1056 0000 0001 0126 6496

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DANE KONTAKTOWE DLA KLIENTÓW:

Biuro Nadzoru Rynków
tel. (22) 579-81-36, 579-81-37 (rozmowy nagrywane)
e-mail: bnr@bondspot.pl

Dział Sprzedaży
tel. (22) 579-81-14; tel. (22) 579-81-51
e-mail:

Biuro Informatyki
Zespół Eksploatacji i Telekomunikacji
tel. (22) 579-81-23, (22) 579-81-09, (22) 579-81-21
e-mail: