Strona głównaBondSpot®Strategia BondSpot S.A.

Strategia BondSpot S.A. na lata 2016-2020

Misją BondSpot S.A. jest organizacja obrotu dłużnymi instrumentami skarbowymi i pochodnymi, zapewniającego wsparcie dla GK GPW w procesie tworzenia regionalnego centrum rynku kapitałowego.

Wizją BondSpot S.A. jest zbudowanie w ramach GK GPW podmiotu o wiodącej roli w obszarze organizacji obrotu dłużnymi instrumentami skarbowymi i instrumentami pochodnymi na stopę procentową, zapewniającego efektywne możliwości świadczenia usług wsparcia dla rynków instrumentów dłużnych GK GPW w celu zaspokajania potrzeb emitentów, inwestorów i pośredników obrotu.

Głównym celem strategicznym BondSpot S.A. jest stworzenie w ramach GK GPW centrum kompetencyjnego w zakresie instrumentów dłużnych skarbowych i pochodnych na stopę procentową oraz utrzymanie statusu najbardziej płynnego rynku dłużnych instrumentów skarbowych i stóp procentowych w Regionie Europy Środkowo-Wschodnie.