Strona głównaBondSpot®Materiały informacyjne

Materiały informacyjne

Logo_KDPW25.jpg                                                     BONDSPOT_pl_male.jpg

 

Komunikat dotyczący warsztatów nt. Tri-Party Repo

W dniu 14 lutego 2019 r. odbyły się warsztaty nt. Tri-Party Repo zorganizowane przez BondSpot S.A. i KDPW S.A.

Celem warsztatów było przedstawienie:
• zasad zawierania transakcji Tri-Party Repo na rynku Treasury BondSpot Poland,
• usług KDPW S.A. związanych z rozrachunkiem transakcji i zarządzaniem zabezpieczeniami,
• perspektyw rozwoju rynku Tri-Party Repo w Polsce.

Udział w ww. warsztatach spotkał się dużym zainteresowaniem instytucji rynku finansowego i kapitałowego.

Prezentacje z ww. wydarzenia:
- Prezentacja BondSpot S.A.
- Prezentacja KDPW S.A.

Fotorelacja:

warsztaty_1.jpg

warsztaty_2.jpg

 warsztaty3.JPG
 warsztaty_4.JPG
warsztaty_5.JPG

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informator dotyczący BondSpot S.A. z 2017 r. - "Najlepsze miejsce do obrotu obligacjami w Polsce"

Informator dotyczący BondSpot S.A. z 2011 r. - "Najlepsze miejsce do obrotu obligacjami w Polsce"