Dane rynkowe

Dane rynkowe Treasury BondSpot Poland są dostępne na stronie internetowej BondSpot:

• notowania dzienne: http://www.bondspot.pl/notowania_TBSPoland
• kursy fixingowe obligacji: http://www.bondspot.pl/fixing_obligacji
• statystyki miesięczne: http://www.bondspot.pl/statystyki_TBSPoland.

Dane rynkowe Treasury BondSpot Poland w czasie rzeczywistym są udostępniane za pośrednictwem dystrybutorów informacji, między innymi Bloomberg oraz Reuters.

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Sprzedaży: