Indeks Treasury BondSpot Poland

Uprzejmie informujemy, że w celu dostosowania do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014, od dnia 1 grudnia 2019 r. podmiotem odpowiedzialnym za opracowywanie TBSP.Index jest GPW Benchmark S.A., podmiot wpisany do prowadzonego przez ESMA rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 powyższego rozporządzenia.

TBSP.Index wyznaczany jest zgodnie z obecną metodą i zgodnie z zasadami przyjętymi przez administratora – GPW Benchmark S.A.

Publikacja informacji dotyczących aktualnych wartości indeksu, statystyk, komunikatów indeksowych i uchwał o tematyce indeksowej znajduje się w sekcji „Indeksy giełdowe” dostępnej w menu głównym serwisu www.gpwbenchmark.pl  

drukuj