Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OM1025, OM1127, OM0728, OM0533 i OM1033.

Informujemy, że w dniu 22 marca 2023 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną dopuszczone obligacje skarbowe OM1025, OM1127, OM0728, OM0533 i OM1033, z dniem rejestracji tych obligacji w dniu 22 marca 2023 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.:

1) Obligacje OM1025 będą notowane pod symbolem OK1025, pod warunkiem dokonania rejestracji w dniu 22 marca 2023 r. z notowanymi na rynku Treasury BondSpot Poland obligacjami skarbowymi OK1025, oznaczonymi kodem PL0000115283.

2) Obligacje OM1127 będą notowane pod symbolem WZ1127, pod warunkiem dokonania rejestracji w dniu 22 marca 2023 r. z notowanymi na rynku Treasury BondSpot Poland obligacjami skarbowymi WZ1127, oznaczonymi kodem PL0000114559.

3) Obligacje OM0728 będą notowane pod symbolem PS0728, pod warunkiem dokonania rejestracji w dniu 22 marca 2023 r. z notowanymi na rynku Treasury BondSpot Poland obligacjami skarbowymi PS0728, oznaczonymi kodem PL0000115192.

4) Obligacje OM0533 będą notowane pod symbolem WZ0533, pod warunkiem dokonania rejestracji w dniu 22 marca 2023 r. z notowanymi na rynku Treasury BondSpot Poland obligacjami skarbowymi WZ0533, oznaczonymi kodem PL0000115028.

5) Obligacje OM1033 będą notowane pod symbolem DS1033, pod warunkiem dokonania rejestracji w dniu 22 marca 2023 r. z notowanymi na rynku Treasury BondSpot Poland obligacjami skarbowymi DS1033, oznaczonymi kodem PL0000115291.
 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Biuro Nadzoru Rynków
Tel: +48 22 537 74 29
E-mail: bnr@bondspot.pl

drukuj