Strona głównaAktualności

Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami MIASTA SIEDLCE

Informujemy, że na wniosek emitenta o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii E13, oznaczonymi kodem ISIN PL0021200122, w związku z zamiarem ich częściowego wykupu i zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd BondSpot S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot, postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami na rynku regulowanym BondSpot od dnia 15 listopada 2022 r. do dnia 25 listopada 2022 r. (włącznie).

 
Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl

drukuj