Strona głównaAktualności

Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacjami na okaziciela serii Z, AA, AB spółki Marvipol Development S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii Z,AA,AB spółki Marvipol Development S.A. oznaczonych wspólnym kodem PLO229500015, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

W związku z powyższym, począwszy od dnia 23 sierpnia 2022 r. BondSpot S.A. zaprzestanie publikacji informacji o notowaniu tych obligacji.

drukuj