Strona głównaAktualności

Zakończenie obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii B spółki JHM DEVELOPMENT S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu obligacji serii B spółki JHM DEVELOPMENT S.A. oznaczonych kodem PLJHMDL00026, na podstawie §14d ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

W związku z powyższym, począwszy od dnia 22 lutego 2021 r. BondSpot S.A. zaprzestanie publikacji informacji o notowaniu tych obligacji.

drukuj