Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria AU obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl

drukuj