Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki DEKPOL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii H spółki DEKPOL S.A.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl

drukuj