Strona głównaAktualności

Wprowadzonie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ELEMENTAL HOLDING S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria F obligacji na okaziciela spółki ELEMENTAL HOLDING S.A.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl

drukuj