Strona głównaAktualności

Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami CASUS FINANSE S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 22 października br. podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii E1 spółki CASUS FINANSE S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot począwszy od dnia 2 listopada 2015 r.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl

drukuj