Strona głównaAktualności

Zmiana Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że BondSpot S.A. dokonała zmiany załącznika G do Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland.

Ww. zmiana dotyczy zawężenia maksymalnych spreadów dla skarbowych papierów wartościowych przy zachowaniu obecnie obowiązującej minimalnej wielkości wolumenu i minimalnego czasu kwotowania.

Powyższa zmiana będzie obowiązywała od dnia 1.07.2024 r.

Tekst ujednolicony ww. Regulaminu uwzględniający przedmiotowe zmiany znajduje się w zakładce:
https://www.bondspot.pl/regulacje_TBSPoland

Dodatkowych informacji udziela:
Biuro Nadzoru Rynków, tel. 22 537 74 29, mail: BNR@bondspot.pl
 

drukuj