Strona głównaTreasury BondSpot Poland®CCP - REPOPytania i odpowiedzi
TBSP.Index®
2024-02-23
Wartość otwarcia:
Wartość: 1968.53
Zmiana: -1.84 (-0.09%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1973.56
Zmiana: +3.19 (+0.16%)
zobacz szczegóły >

Rozliczanie transakcji z TBSP przez KDPW_CCP - REPO

 PYTANIA I ODPOWIEDZI (Q&A)

Jak wygląda harmonogram wdrożenia usługi rozliczeń transakcji warunkowych (repo) przez KDPW_CCP?

W zakresie transakcji warunkowych obligatoryjne rozliczanie będzie mieć miejsce w przypadku transakcji repo classic. Rozliczaniu poprzez CCP nie będą natomiast podlegać transakcje Buy-Sell-Back i Sell-Buy-Back, Tri-party repo oraz transakcje Trade Registration.

Harmonogram wdrożenia usługi rozliczania repo poprzez CCP jest następujący:

Data Opis
30 września 2021 Poinformowanie Uczestników o zmianach w systemach informatycznych KDPW_CCP zaplanowanych na 2022 r. (Pismo do Uczestników, s. 3)
22 listopada 2021 Udostępnienie w środowisku TSTB kdpw_stream zmian dotyczących rozliczeń i zabezpieczenia transakcji warunkowych (repo) zawieranych na TBSP (Pismo do Uczestników)
10 stycznia 2022 Rozpoczęcie testowania obsługi rozliczanych przez KDPW_CCP transakcji repo zawieranych na BondSpot (TBSP).
Od 3 stycznia nastąpi udostępnienie środowiska testowego TSTB kdpw_stream (zmiany zostaną przeniesione zwyczajowo do TSTA kdpw_stream na dwa tygodnie przed wdrożeniem)
15 lutego – 15 kwietnia 2022 Aktualizacja dokumentacji Uczestników TBSP (zaświadczenie o członkostwie w CCP oraz zmiany w Karcie Uczestnika)
23-24 kwietnia 2022 Wdrożenie usługi rozliczania przez KDPW_CCP transakcji repo zawartych na platformie Treasury BondSpot Poland
25 kwietnia 2022* Uruchomienie usługi rozliczania transakcji repo

* Ostateczny termin uzależniony od otrzymania odpowiednich zezwoleń przez CCP i BondSpot

Czy zmienią się zasady zawierania transakcji warunkowych (repo)?

Tak. Wraz z uruchomieniem usługi rozliczania repo nastąpi zmiana godzin obrotu w segmencie transakcji warunkowych (8.30 – 16.45, w tym dla transakcji ON 8:30-14:15). Godzina rozpoczęcia handlu zostanie zmieniona z 07:45 do 08:30. Godzina zakończenia handlu pozostanie niezmieniona (16:45). Zmiana godziny wynika z obowiązującego harmonogramu regulacji płatności wobec CCP (depozyty, fundusze), zgodnie z którym zakłada się realizacje przelewów obciążających rachunki banków płatników Uczestników Rozliczających na 15 min. przed rozpoczęciem sesji (w praktyce przelewy realizowane są od godz. 8.00), w następnej kolejności realizowane są natomiast przelewy uznaniowe.
Ponadto handel repo (w odróżnieniu od BSB/SBB) będzie mieć charakter całkowicie anonimowy (brak znajomości drugiej strony transakcji, z uwagi na fakt iż KDPW_CCP będzie po nowacji występować w roli kontrpartnera).
Instrukcje rozliczeniowe dla transakcji repo classic będą przekazywane do rozliczenia w KDPW_CCP w trybie on-line niezwłocznie po zawarciu transakcji.

Jakie są wymagania techniczne umożliwiające rozliczanie Repo poprzez CCP?

Aktualnie informacje o komponentach wymaganych depozytów zabezpieczających przekazywane są w komunikatach: colr.mrg.001.03, colr.mrs.001.03. Komunikaty te nie uwzględniają jednak w swojej strukturze specyfiki transakcji Repo, w związku z tym wraz z wdrożeniem rozwiązań przygotowanych dla rozliczeń transakcji Repo zawieranych na BondSpot/TBSP, wdrożone zostaną kolejne wersje tych komunikatów:

colr.mrg.001.04 Szczegóły płatności z tytułu depozytów zabezpieczających
colr.mrs.001.04 Informacja dotycząca statusu limitu transakcyjnego


Komunikaty w nowej wersji, oprócz istniejących InitlMrgn, MtM, LCMrgn, WWRMrgn, będą uwzględniały dodatkowe pola mające zastosowanie tylko dla transakcji repo:

1) WR (wyrównanie do rynku dla transakcji repo, może przyjmować wartości ujemne),
2) DZR (depozyt zabezpieczający stopę repo).

Poziom agregacji danych pozostanie taki sam – agregacja na poziomie konta rozliczeniowego, natomiast nowe pola będą opcjonalne, co zapewni możliwość dostosowania do zmian w standardowych komunikatach wyłącznie dla uczestników rozliczających przystępujących do rozliczeń transakcji repo. W celu zachowania poprawnej dekompozycji całkowitego wymagania depozytowego informacje o depozytach dla transakcji repo na poziomie konta rozliczeniowego będą prezentowane w odrębnej sekcji (wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku repo) obok istniejących CshMktSttlmSafAcct (wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym), DrvtvMktSttlmSafAcct (wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym).

Informacje dotyczące komunikatów systemowych dostępne są na stronie internetowej KDPW_CCP w zakładce: https://www.kdpwccp.pl/pl/rozliczenia-transakcji-zawartych-na-platformie-tbsp.html

W jaki sposób odbywa się testowanie transakcji?

W celu testowania transakcji należy upewnić się, że Uczestnik posiada połączenie testowe w aplikacji transakcyjnej.
W aplikacji MMF Client wybór środowiska testowego znajduje się w: General Setting -> Connection (Direct) -> Test
Uwaga: Uczestnicy korzystający z aplikacji dostępowych innych firm, powinni szukać informacji o konfiguracji u dostawcy swojego oprogramowania.

Adresacja środowiska testowego:

  EXTERNAL TEST
Front End 1 193.178.205.131
Front End 2 193.178.205.132
Front End 3 193.178.205.133
Front End 4 193.178.205.134


Następnie należy zgłosić gotowość do zawierania transakcji testowych na adres bnr@bondspot.pl

Jeżeli Uczestnik wybierze:

  • profil REPO – testowane będą transakcje repo classic
  • profil BOTH – testowane będą transakcje repo classic oraz bsb/sbb
  • profil BSB – testowane będą transakcje bsb/sbb

 

Dane kontaktowe
BondSpot: bnr@bondspot.pl,
KDPW_CCP: ccp@kdpw.pl
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dokumentacja BondSpot S.A.

Rozliczanie REPO przez CCP - prezentacja

Dokumentacja KDPW_CCP:

Pismo do Uczestników KDPW_CCP ws. zmian w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP zaplanowanych na 2022 r.

Pismo do Uczestników KDPW_CCP ws. projektu uruchomienia usługi rozliczeń transakcji warunkowych (repo) zawieranych na TBSP