Strona głównaTreasury BondSpot Poland®CCP - CASHPytania i odpowiedzi
TBSP.Index®
2023-12-11
Wartość otwarcia:
Wartość: 1952.59
Zmiana: -2.04 (-0.10%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1952.23
Zmiana: -2.40 (-0.12%)
zobacz szczegóły >

Rozliczanie transakcji z TBSP przez KDPW_CCP - CASH

PYTANIA I ODPOWIEDZI (Q&A)
 

Jak wygląda harmonogram wdrożenia usługi rozliczeń transakcji z TBSP przez KDPW_CCP?

W zakresie segmentu kasowego, planujemy wdrożyć obligatoryjne objęcie wszystkich transakcji zawieranych przez uczestników tego segmentu przez usługę rozliczenia w KDPW_CCP w dniu 5 października 2020 r.

Planowany harmonogram:

Data Opis
27 kwietnia 2020 Gotowość techniczna BondSpot i KDPW_CCP.
Uruchomienie przesyłania instrukcji dla transakcji kasowych do rozliczenia BondSpot via KDPW w trybie on-line
maj-wrzesień 2020 Dostępność środowiska testowego na potrzeby Uczestników
Procedowanie w zakresie przystąpienia do CCP i Funduszu (KDPW_CCP)
Aktualizacja dokumentacji Uczestników (BondSpot)
5 października 2020 Obligatoryjne objęcie wszystkich transakcji kasowych usługą KDPW_CCP

 

 

 

 

 

 
Kolejnym krokiem będzie wypracowanie optymalnego modelu i harmonogramu objęcia usługą CCP rynku Repo.
 

W jakim zakresie nastąpią zmiany w potwierdzaniu transakcji komunikatami SWIFT, po uruchomieniu usługi CCP?
a. Czy dla transakcji kupna/sprzedaży przestaniemy otrzymywać komunikaty SWIFT?
b. Czy dla transakcji repo/bsb komunikaty SWIFT będą wysyłane tak jak dotychczas?

Przechodząc na on-linowe przekazywanie instrukcji do KDPW_CCP oraz do KDPW, BondSpot planuje zaprzestać wysyłania komunikatów SWIFT. Od planowanej daty wprowadzenia obligatoryjnego CCP na segmencie kasowym przestaniecie Państwo otrzymywać komunikaty SWIFT z systemu obsługującego TBSP.
W zastępstwie komunikatów SWIFT niezwłocznie po przesłaniu instrukcji z BondSpot do KDPW_CCP otrzymacie Państwo komunikat (sese.sts.002.02) z systemu KDPW_CCP.
W terminie od 27/04/2020 BondSpot zmieni mechanizm przesyłania produkcyjnych instrukcji rozrachunku do KDPW na tryb on-line. W tym czasie, do daty planowanego wprowadzenia obligatoryjności CCP, proces informacji on-line będzie prowadzony na dotychczasowych zasadach, tj. wysyłane będą komunikaty SWIFT jak i komunikaty z KDPW.
Taki sam model będzie obowiązywał dla transakcji Repo i BSB do czasu uruchomienia CCP na segmencie Repo/BSB w wypracowanym z Państwem modelu.
 

Jakie kody counterparty będą używane w komunikacie sese.sts.002.02? i czy w przypadku ‘zwykłych’ transakcji kupna/sprzedaży counterparty będzie identyfikowane przez te same kody?

Obowiązywać będą te same kody, tj.:
<RcvgAgtDtls>
<KDPWMmbId>0013</KDPWMmbId>
<KDPWSafAcct>8800</KDPWSafAcct>
<BalTp>AVAI</BalTp>
</RcvgAgtDtls>
 

W jaki sposób będziemy informowani o anulacji transakcji przez BondSpot? Czy będzie wysyłany specjalny komunikat? A jeśli tak to jaki?

Wraz z mechanizmem on-line BondSpot wprowadza automatyczne mechanizmy anulacji transakcji w KDPW_CCP. Po anulowaniu transakcji w systemie transakcyjnym, BondSpot prześle instrukcję anulacji do systemu KDPW_CCP w sposób analogiczny jak instrukcję rozliczeniową.
KDPW_CCP automatycznie, jak w przypadku zawartej transakcji, poinformuje strony o anulowaniu transakcji (standardowy komunikat statusowy sese.sts.002.02 ze statusem <StsCd>CAND</StsCd>).
 

Czy jest możliwa anulacja transakcji zainicjowana przez klienta? A jeśli tak to w jaki sposób można anulować transakcję?

Anulowanie transakcji wymaga dyspozycji dostarczonej przez organizatora obrotu czyli BondSpot.
 

Czy dla każdej z transakcji (otwierającej i zamykającej) będą generowane oddzielne komunikaty sese.sts.002.02?
a. Czy te komunikaty będą zawierały prawidłowe oznaczenia typów operacji? Tzn. strona buy-  sell back w obu komunikatach otrzyma BSBK, a strona sell-buy back SBBK?
b. Czy numer referencyjny z rynku (MktRef) będzie różnił się dla transakcji otwierającej i zamykającej?

Nie mamy jeszcze w pełni opracowanego rozwiązania dla rynku repo / bsb. Model rozliczeń w KDPW_CCP będzie konsultowany z Uczestnikami Rozliczającymi.

Planowane rozwiązania:
W ramach przygotowań do objęcia usługą CCP transakcji Repo/BSB planujemy, że także będą wysyłane dwie instrukcje oddzielnie dla każdej nogi w komunikacie sese.sts.002.02 w których stosowane są 4 znakowe oznaczenia typów operacji.
 

Czy, jeżeli uczestnik nie będzie przygotowany na dzień 5/10/2020, to nie będzie mógł zawierać transakcji na rynku TBSP?

Brak dostosowania do obligatoryjnego centralnego rozliczania skutkować będzie zawieszeniem uczestnictwa na TBSP (w zakresie możliwości kwotowania i zawierania transakcji) w segmencie transakcji kasowych do czasu dostosowania do rozliczania transakcji w KDPW_CCP.
 

Jakie są warunki proceduralne/ prawne, aby przejść na rozliczenia przez KDPW_CCP, np. aneksy, pełnomocnictwa, umowy, otwarcie rachunków, itp. (zarówno ze strony BondSpot, jak i KDPW_CCP).

Wymogiem podstawowym jest potwierdzenie uczestnictwa jako Uczestnik rozliczający KDPW_CCP lub korzystanie z podmiotu świadczącego usługi rozliczeń w KDPW_CCP oraz wniesienie wpłat do Funduszu zabezpieczającego ASO. Proces w zakresie dokumentacji uczestnictwa w rynku chcielibyśmy ograniczyć do minimum. O szczegółowych rozwiązaniach dla każdego przypadku będziemy informować bezpośrednio.
Proces przystąpienia do KDPW_CCP opisany został na stronach KDPW_CCP:
link:
www.kdpwccp.pl/pl/obrot-zorganizowany.html
 

Jakie zmiany planują Państwo w samym systemie transakcyjnym TBSP?

System TradeImpact i aplikacje dostępowe, obsługujące rynek TBSP, które Państwo użytkujecie obecnie, są w pełni dostosowane do obsługi centralnego rozliczania. Zmiany jakie identyfikujemy po 5/10/2020 to zmiana zawartości w polu kontrahenta transakcji. Zamiast MemberCode kontrahenta wskazany będzie MemberCode KDPW_CCP.

Planujemy od maja br. na środowisku testowym wprowadzić pełną konfigurację dla usługi CCP jaka będzie obowiązywać od 5/10/2020, tak abyście mogli Państwo przeprowadzić proces dostosowania swoich aplikacji i procesów. O szczegółach i harmonogramie poinformujemy drogą mailową.


Czy od 27/04/2020 BondSpot zmieni mechanizm przesyłania produkcyjnych instrukcji rozrachunku do KDPW na tryb on-line:
• Czy to oznacza brak konieczności przesyłania instrukcji rozrachunku do KDPW przez strony?
• Czy komunikat sese.sts.002.02 będzie generowany od 27 kwietnia?


Od 27/04/2020 na środowisku produkcyjnym rynku kasowego TBSP nastąpi jedynie zmiana w zakresie częstotliwości wysyłania komunikatów tj. w zamian instrukcji zbiorczych wysyłanych na koniec dnia, BondSpot wdraża mechanizm „on-line” tj. przekazywanie instrukcji do rozrachunku w KDPW bezpośrednio po zawarciu transakcji na rynku.

Do dnia 5/10/2020 nie nastąpi zmiana w zakresie sposobu potwierdzania, tj. nadal obowiązują zasady określone dla rynku w regulacjach KDPW tj. zasada trójstronnego potwierdzania transakcji. Instrukcje rozrachunku będą przekazywane w dotychczasowej formie, a potwierdzenia z KDPW przesyłane do Państwa będą komunikatem sese.sts.001.05.

Komunikat sese.sts.002.02, dla transakcji kasowych z TBSP generowany będzie od dnia 5/10/2020.
 

Czy będzie możliwość wyboru czy transakcja ma być rozliczana przez KDPW_CCP?

Przyjęta zasada obligatoryjności zakłada, że wszystkie transakcje zawierane na rynku kasowym objęte będą centralnym rozliczaniem i nie ma możliwości wyboru.
Wyjątkiem w ramach prowadzonego rynku kasowego jest transakcja Trade Registration, która z racji specyfiki nie będzie objęta centralnym rozliczeniem.

Czy wszystkie transakcje TBSP rozliczane przez CCP będą podlegały obligatoryjnemu rozrachunkowi w częściach?

Tak, wszystkie instrukcje kierowane do rozrachunku przez KDPW_CCP do KDPW będą podlegały RwC.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dokumentacja BondSpot:

Konfiguracja dostępu do środowiska testowego TBSP w systemie MTS

 

Dokumentacja KDPW_CCP:

Centralne rozliczenie w KDPW_CCP transakcji zawartych na TBSP w obrocie zorganizowanym:

Informacja o planowanym uruchomieniu usługi KDPW

Prezentacja:

Wprowadzenie usługi KDPW_CCP na Rynek Treasury BondSpot Poland

 

Więcej informacji nt. usługi na stronach KDPW_CCP - link

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dodatkowe pytania proszę kierować na adres: bnr@bondspot.pl