Segment PRIME

Okres obowiązywania Lista instrumentów Segmentu PRIME Porównanie agencji ratingowych*)
 luty 2019 r.  Lista instrumentów                  
Lista agencji


 
 
marzec 2019 r. Lista instrumentów
kwiecień 2019 r. Lista instrumentów
maj 2019 r. Lista instrumentów

 czerwiec 2019 r.

Lista instrumentów
lipiec 2019 r. Lista instrumentów
sierpień 2019 r. Lista instrumentów
wrzesień 2019 r.  Lista instrumentów
październik 2019 r. Lista instrumentów
listopad 2019 r. Lista instrumentów
grudzień 2019 r. Lista instrumentów
styczeń 2020 r. Lista instrumentów
luty 2020 r.  Lista instrumentów
marzec 2020 r. Lista instrumentów
kwiecień 2020 r. Lista instrumentów
maj 2020 r. Lista instrumentów
czerwiec 2020 r. Lista instrumentów
lipiec 2020 r. Lista instrumentów
sierpień 2020 r Lista instrumentów
wrzesień 2020 r. Lista instrumentów
październik 2020 r. Lista instrumentów
listopad 2020 r. Lista instrumentów
grudzień 2020 r. Lista instrumentów
styczeń 2021 r. Lista instrumentów
luty 2021 r. Lista instrumentów
marzec 2021 r. Lista instrumentów
kwiecień 2021 r. Lista instrumentów
maj 2021 r. Lista instrumentów
czerwiec 2021 r.  Lista instrumentów 
lipiec 2021 r. Lista instrumentów

 *) Obowiązuje ostatnie opublikowane porównanie agencji ratingowych