Strona głównaMiFID IIMiFID II na rynku regulowanym BondSpot i w ASO

BondSpot S.A. prezentuje informacje dotyczące wdrożenia przez Spółkę wytycznych regulacji MiFID II na rynku regulowanym BondSpot i w Alternatywnym Systemie Obrotu.


Pytania i odpowiedzi związane z wdrożeniem wymogów regulacji MiFID II na na rynku regulowanym BondSpot i w Alternatywnym Systemie Obrotu : 
 

Jak BondSpot S.A. planuje obsługiwać proces przekazywania danych „shortcodes”?

Przyjęliśmy identyczne rozwiązania jak przedstawione w dokumentacji GPW. Oznacza to, że zasady przekazywania i struktura pliku będą takie same jak dla pliku GPW. Obsługa danych przeprowadzona będzie z wykorzystaniem giełdowego 4brokernet. Zwracamy jednak uwagę, że plik dla BondSpot S.A. musi zostać odrębnie zaszyfrowany i przekazany. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane w aktualizacji dokumentacji GPW.
Pola „shortcodes” będą obowiązkowe do wypełnienia w formularzu zlecenia w Terminalu Transakcyjnym.
 

Czy BondSpot S.A. będzie przekazywała dane do ARM?

BondSpot S.A. wprowadzi analogiczną jak GPW usługę przekazywania danych do ARM w formacie uzgodnionym z KDPW. Identyfikator transakcji wysyłany do ARM będzie tożsamy z giełdowym.
 

Czy BondSpot S.A. planuje umożliwić członkom pobieranie danych związanych z wymogami stawianymi Firmom Inwestycyjnym wynikającymi z Rozporządzenia UE 2017/576 - RTS 28 w zakresie oznaczania zleceń agresywnych i pasywnych?

Tak, BondSpot S.A. udostępni funkcjonalność umożliwiającą pobranie raportu ze zleceniami wzbogaconymi o informację czy oferta była agresywna czy pasywna.
 

Czy BondSpot S.A. zgodnie z obowiązkiem wynikającym z MiFIR art. 48 ust 4 i 5 planuje wprowadzić do swojego systemu transakcyjnego mechanizm „widełek”?

Tak, w systemie udostępnionym od momentu wdrożenia MiFID II zaimplementowany zostanie mechanizm tzw. widełek statycznych.
Zgodnie z wytycznymi zastosowany zostanie mechanizm wstrzymywania lub odrzucania zleceń przekraczających maksymalne odchylenie kursu lub wolumenu.
Wprowadzone zostaną dwa rodzaje widełek:
• widełki „SOFT” – kurs/wolumen poza widełkami - wstrzymanie zlecenia - wymagane potwierdzenie maklera do złożenia zlecenia na rynek,
• widełki „HARD” – kurs/wolumen poza widełkami - odrzucanie zlecenia – brak możliwości złożenia zlecenia na rynek.
 

Czy zmieni się plik z transakcjami z BondSpot S.A. importowany z Terminala?

Format eksportu transakcji w terminalu transakcyjnym BondSpot S.A. jest budowany indywidualnie przez członków rynku. Obecnie możliwe jest stworzenie praktycznie dowolnego tekstowego formatu eksportu. BondSpot S.A. zaktualizuje obecną funkcyjność o nowe pola wynikające z wdrożenia MiFID II.